INFORMARE PRIVIND GESTIONAREA DATELOR PERSONALE

Informațiile și datele de contact ale Operatorului de date

Numele: BestLED Lighting RO Srl.
Adresa: RO-530210 Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor nr. 16, Harghita

Cod de identificare fiscală: RO39615818
Reprezentantul Operatorului de date: Bajkó Ernő István
Contactul Operatorului de date aferent protecției datelor: office@bestled.ro

Prezentul regulament poate fi modificat și/sau revocat în mod unilateral oricând de către Operatorul de date, cu condiția înștiințării în același timp a Persoanelor afectate. Înștiințarea se realizează prin publicare pe pagina web, și în funcție de natura schimbării, prin notificarea directă a Persoanelor afectate.

BestLED Lighting RO Srl. respectă drepturile referitoare la datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează pagina http://www.bestled.ro.

Înregistrăm doar date cu caracter personal puse la dispoziția noastră în mod voluntar de către vizitator, și doar în cazul în care vizitatorul își exprimă acordul expres la această înregistrare, prelucrare și utilizare a datelor. Societatea asigură securitatea datelor furnizate de Dumneavoastră.

Scopul gestionării datelor

Prestarea de servicii către persoane fizice, în acest sens:

 • Identificarea Utilizatorului, distingerea sa de la ceilalți clienți, utilizatori, persoane interesate.
 • Menținerea contactului, gestionarea, înregistrarea datelor de contact
 • Contact personal, vizita partenerilor și documentele aferente
 • Emiterea ofertelor de preț, încheierea contractelor, preluarea comenzilor telefonice
 • Reconcilierea și actualizarea datelor de contact
 • Trimiterea mesajelor de sistem aferente serviciilor
 • Participarea la evenimente și servicii suplimentare legate de aceasta

Temeiul legal al gestionării datelor: Contract
Furnizarea datelor este o condiție a încheierii contractului. În cazul omisiunii furnizării de date, Operatorul de date nu își poate îndeplini serviciul comandat.
Sfera datelor gestionate:

 • Nume
 • Adresă permanentă
 • Adresă de livrare
 • Adresă de e-mail
 • Nr. telefon
 • Identificator unic

Eventuala consecință a omisiunii furnizării datelor: eșuarea contractului Termenul limită planificat al gestionării datelor: Prima zi de lucru a lunii martie a primului an după expirarea contractului + 4 ani.

Prestarea de servicii către persoane juridice, în acest sens:

 • Identificarea Utilizatorului, distingerea sa de la ceilalți clienți, utilizatori, persoane interesate.
 • Menținerea contactului, gestionarea, înregistrarea datelor de contact
 • Contact personal, vizita partenerilor și documentele aferente
 • Emiterea ofertelor de preț, încheierea contractelor, preluarea comenzilor telefonice
 • Reconcilierea și actualizarea datelor de contact
 • Trimiterea mesajelor de sistem aferente serviciilor
 • Participarea la evenimente și servicii suplimentare legate de aceasta
 • Gestionarea de proiecte, menținerea contactului aferent participării la consorțiu sau la un grup de transportatori

Temeiul legal al gestionării datelor: Interes legal – Interesul legal al Operatorului de date pentru îndeplinirea contractului este ținerea de evidențe a datelor persoanei de contact.

Sfera datelor gestionate:

 • Nume
 • Adresă de e-mail
 • Nr. telefon
 • Identificator unic

Durata gestionării de date

În cazul scrisorilor e-mail trimise de către Utilizator, Operatorul de date are obligația de a șterge adresa de e-mail cu 30 zile în urma încheierii cazului la care s-a făcut referire la adresă, cu excepția cazurilor în care interesul legal al Operatorului de date justifică gestionarea în continuare a Datelor cu caracter personal, pe durata existenței acestui drept al Operatorului de date.

Date tehnice, cookie-uri

Datele calculatorului Persoanei afectate vizitatoare, generate de-a lungul utilizării serviciului și pe care sistemul și procesele tehnice le înregistrează ca și rezultate automate. Acestea sunt în speță data și ora vizitei, adresa IP a calculatorului, precum și tipul de browser al Persoanei afectate. Datele înregistrate automat sunt logate în mod automat de sistem la accesarea și părăsirea paginii, fără declarație sau acțiune adițională a Persoanei afectate. Aceste date nu pot fi asociate cu alte date personale ale utilizatorului – cu excepția cazurilor în care asocierea este făcută obligatorie de lege. Numai Operatorul de date are acces la date. Operatorul de date, cu scopul prestării serviciilor personalizate, lasă și citesc niște pachețele mici, așa-numite prăjituri (cookie-uri), pe calculatoarele Persoanelor afectate.  În cazul în care browser-ul retrimite un cookie salvat anterior, prestatorul de servicii care gestionează acel cookie, are oportunitatea de a asocia datele salvate în cadrul vizitelor actuale ale Persoanei afectate cu cele anterioare, însă doar în ceea ce privește conținutul său propriu.

Sistemul Operatorului de date utilizează următoarele cookie-uri:

Google:
CONSENT
1P_JAR
NID

cookie_notice_accepted

O parte a acestor cookie-uri servește la facilitarea operării mai eficiente și sigure a Paginii web al Operatorului de date, fiind esențiale pentru operarea corectă a anumitor funcții și anumitor aplicații de pe Pagina web a Operatorului de date. Celelalte cookie-uri sunt folosite pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor (ex. navigare optimizată). Măsurarea și auditarea independentă a datelor de frecventare și a altor date analitice web ale Paginii, sunt ajutate de servere externe (Google Analytics). În privința gestionării datelor, informații detaliate pot fi furnizate Persoanelor afectate de către Operatorii de date.

Contact: www.google.com/analytics/

Pagina web utilizează codurile de urmărire remarketing ale Google Adwords. La baza acestora se află faptul că vom putea contacta vizitatorii paginii cu anunțuri de remarketing, pe paginile web din cadrul rețelei Google Display. Codul de remarketing utilizează cookie-uri, pentru etichetarea vizitatorilor. Utilizatorii paginii web pot bloca aceste cookie-uri, prin accesarea setărilor anunțurilor Google și urmărind instrucțiunile din setări. În urma acestora, Persoana afectată nu va mai vedea oferte personalizate de la Operatorul de date. În cazul în care Persoana afectată nu dorește ca Google Analytics să măsoare datele menționate mai sus în modul și scopul prezentat, trebuie să instaleze accesoriul de blocare în browser.

Aici puteți accesa Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile Google:

https://policies.google.com/?hl=hu

Prin sistemele de publicitate ale Facebook, Operatorul de date rulează așa-numite anunțuri remarketing. Acești prestatori utilizează cookie-uri, indicatori web și tehnologii similare pentru colectarea sau obținerea datelor de pe Pagina web a Operatorului de date și alte locații pe internet. Utilizează aceste date pentru prestarea de servicii de măsurare, precum și direcționarea anunțurilor. Anunțurile direcționate astfel pot apărea pe paginile web din cadrul rețelei de parteneri Facebook. Listele de remarketing nu conțin datele personale ale vizitatorilor, nu pot fi utilizate la identificare. Utilizatorul poate șterge cookie-urile de pe calculator, și poate bloca utilizarea lor în browser. Aceste funcții depind de browser, însă în general pot fi accesate în meniul Setări / Protecția datelor. Mai multe informații cu privire la directivele de protecția datelor ale Google și Facebook pot fi citite pe linkurile de mai jos:

http://www.google.com/privacy.html și

https://www.facebook.com/about/privacy

Sfera celor cu acces la date, procesori de date

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatori pot fi accesate de colegii operatorului de date.

Operatorul de date nu predă datele cu caracter personal părților terțe, în afara celor indicate. Aceste prevederi nu se referă la eventualele transferuri de date prevăzute de lege, efectuate numai în cazuri extreme. Înainte de a îndeplini solicitările de date ale autorităților, Operatorul de date verifică dacă temeiul legal al transferului de date există.

Temeiul legal al gestionării datelor

Gestionarea datelor se realizează în temeiul declarației utilizatorilor Paginii web, date în baza informării adecvate. Declarația include acordul expres al Persoanei afectate ca datele sale personale furnizate în cadrul utilizării Paginii web să fie utilizate. Gestionarea datelor de către Operatorul de date se realizează în temeiul legii nr. 129/2018 privind dreptul de autonomie în materie de informații și libertatea de informare. Persoana care furnizează datele, Persoana afectată, contractantă răspunde în mod exclusiv de conformitatea datelor furnizate. La furnizarea adresei de e-mail, fiecare Persoană afectată răspunde de faptul că numai acea Persoană folosește servicii pe acea adresă e-mail. În privința acestei responsabilități, accesările unei adrese de e-mail furnizate sunt responsabilitatea exclusivă a Persoanei afectate care a înregistrat adresa de e-mail respectivă.

Drepturile Persoanelor afectate

Persoanele afectate au dreptul de a solicita în orice timp informații cu privire la datele cu caracter personal gestionate de Operatorul de date, referitoare la ele La cerere, Operatorul de date îi furnizează informații Persoanei afectate cu privire la datele gestionate, referitoare la aceasta, la datele prelucrate de Operator sau de către un procesor de date mandatat de Operator, sursa datelor, scopul, temeiul legal, durata prelucrării datelor, precum și numele, adresa și activitatea aferentă gestionării datelor a procesorului de date, condițiile, efectele incidentului de protecție a datelor, și măsurile luate pentru soluționarea acestuia, și – în cazul transmiterii datelor cu caracter personal ale Persoanei afectate – temeiul legal și destinatarul datelor transmise. Operatorul de date furnizează informațiile solicitate în termen de 30 zile calculate de la depunerea solicitării.

Cu scopul verificării măsurilor în relație cu incidentul de protecție a datelor, precum și a înștiințării Persoanelor afectate, Operatorul de date ține un registru, ce conține sfera datelor cu caracter personale ale Persoanelor afectate, sfera și numărul Persoanelor afectate de incidentul de protecție a datelor, data, condițiile, efectele și măsurile luate pentru înlăturarea incidentului de protecție a datelor, precum și celelalte date prevăzute de legislația gestionării datelor. Persoana afectată poate solicita ștergerea, corectarea, blocarea datelor sale. Persoana afectată are dreptul de a solicita oricând corectarea datelor înregistrate în mod eronat sau ștergerea acestora la una din contactele prezentate mai sus. Operatorul de date șterge datele în termen de 5 zile calculate de la primirea solicitării. În acest caz, datele nu vor mai putea fi restabilite. Ștergerea nu se referă la gestionările de date necesare în baza legislației (ex. legislație contabilă), acestea vor fi păstrate de Operatorul de dată pe durata necesară. Adițional, Persoana afectată poate solicita blocarea datelor sale. Operatorul de date blochează datele cu caracter personal, dacă acest lucru i se solicită de către Persoana afectată, sau în cazul în care, în baza informațiilor disponibile, se poate presupună că ștergerea ar încălca interesele legale ale Persoanei afectate. Datele cu caracter personale blocate în acest mod pot fi gestionate numai până în momentul expirării scopului de gestionare a datelor, care a exclus ștergerea datelor. Persoana afectată, precum și celelalte părți cărora li s-au transmis datele pentru gestionare, trebuie înștiințate cu privire la corectarea, blocarea sau ștergerea datelor. Înștiințarea se poate omite în cazul în care, cu privire la scopul gestionării datelor, aceasta nu îi încalcă interesul legal al Persoanei afectate. În cazul în care Operatorul de date nu îndeplinește solicitarea Persoanei afectate cu privire la corectarea, blocarea sau ștergerea datelor, are obligația de a prezenta în scris motivele faptice și legale ale respingerii solicitării pentru corectare, blocare sau ștergere, în termen de 30 zile calculate de la preluarea solicitării. Persoana afectată are dreptul de a protesta gestionarea datelor sale cu caracter personal. Operatorul de date verifică Protestarea în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu decât 15 zile calculate de la preluarea solicitării, iar în cazul în care Protestarea este întemeiată, ia o decizie, și informează Persoana afectată cu privire la decizia luată.

În temeiul legii nr. 129/2018, Persoana afectată poate

apela la a) a Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,Sector 1, cod poștal 010336,București, România.; www.dataprotection.ro ) sau b) își poate revendica drepturile în fața Instanței competente. Instanța va soluționa cazul în regim de urgență.